top of page
Search

Polisi Bangsa bukan Polisi Bangsat

Secara dasarnya, kita mengamati bahawa polisi adalah sebahagian daripada komponen dalam pembentukan bangsa bagi sebuah negara yang berdaulat (Sovereign Country). Polisi adalah sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan oleh pembikin dasar. Mungkin dari pihak pemerintah melihat polisi adalah jalan kepada perubahan dan pembentukan bagi sebuah bangsa. Dari perspektif lain, pembangunan polisi hanya merangkumi elemen dominan dan intimidasi oleh pembikin dasar kepada golongan proletariat. Polisi yang dibangunkan tidak bersifat polisi bangsa namun lebih kepada polisi autoritatif dan facisme dari aspek pendekatan dan pelaksanaan.


Sfera perbincangan hanya mengambil-faktor kesesuaian dalam gerak kerja pemerintah, tidak melihat kepada pembangunan aspek polisi bangsa. Pada akhirnya, polisi menjadi sekadar polisi bangsat dan konteks kefahaman hanya dalam lingkungan pembikin dasar, tidak kepada bangsa secara komprehensif.


Theoretical, Rethorical & Political Policy

Dari aspek jenis dan prosedur polisi, terma diatas tidak ada dalam konteks pembangunan polisi sebenarnya. Namun agak skeptik apabila sesetengah pihak merekomendasikan bahawa polis sedia ada perlu direformasi tanpa mengambil kira pendekatan dan pembangunan yang dibuat dalam konteks polisi bangsa. Adakah polisi itu bersifat Bawah-Atas (Bottom-Up approaches) ataupun lebih kepada Atas-Bawah (Top-Bottom approaches). Kedua-dua pendekatan ini yang perlu dijadikan sebagai benchmark dalam membuat reformasi dan evaluasi bagi sesetengah polisi sedia ada.


Pada tahun 2019, Mazlee Malik yang merupakan Menteri Pendidikan pada ketika itu menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan akan membuka ruang & peluang kepada semua kanak-kanak stateless tanpa melihat status dokumentasi. Secara inferensinya, kenyataan itu hanya sekadar teori, retorik dan politik polisi untuk mengisi masa lapang takwim tahunan. Setiap tahun, pembikin dasar, pemegang taruh dan pentadbir awam berlumba-lumba dalam merangka polisi yang paling power dalam kalangan jabatan tetapi tidak melihat polisi secara holistik kepada komuniti. Ini adalah elemen gerak kerja yang lebih kepada polisi autoritatif dan fasisme dan melihat bahawa polisi ini adalah polisi yang terbaik dalam pembangunan etika dan estetika bangsa.


Stephen Covey pernah menyatakan bahawa,

“The biggest communication problem is we do not listen to understand, we listen to reply”

Ini yang menjadi indikator penilaian polisi sedia ada bahawa pembikin dasar hanya sekadar berkomunikasi kepada komuniti tetapi tidak memahami konteks diskusi yang lebih inklusif. Realitinya, polisi sama ada dari aspek ekonomi, politik, mahupun sosial hanya berputar dalam ruang lingkup sedia ada (redundant) dan tidak relevansi bagi konsep pembangunan polisi bangsa.


Oleh itu, pembangunan polisi itu haruslah bersifat mencapah dan membumi agar konteks

perbincangan berfokuskan kepada pembangunan bangsa dan polisi yang mempertahankan hak-hak komuniti tertindas, bukan polisi dominan dan bersifat autoritatif. Pembangunan polisi haruslah merangkumi elemen diskusi (Discussion), pemikiran kritis (Critical Thinking) dan penyelesaian kepada permasalahan (Problem Solving).


“The best Public Policy is made when you are listening to people who are going impacted” – Elizebeth Dole.

Wadzkir Abdul Hamid merupakan pengurus projek dan pembangunan sosioekonomi bagi komuniti rentan di Sabah. Melihat aspek pengurusan yang lebih komprehensif mampu memberi ruang dalampenelitian data untuk dijadikan sebagai komponen diskusi dari aspek pembangunan komuniti sejagat.


(Artikel ini adalah tulisan saudara Wadzkir Abdul Hamid dan tidak semestinya mencerminkan pandangan pihak Arkin Cahaya)

46 views0 comments

Comments


bottom of page